Fes-te soci de l’ANC

Les finalitats de l’Assemblea Nacional Catalana són:

a) Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.

b) Aglutinar totes les persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana, ja sigui des de tot tipus de grups, entitats, moviments, partits polítics, ja sigui individualment.

c) Facilitar, potenciar i acollir tot tipus d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.

Article 1er. del Estatus de l'ANc

2012, Assemblea Nacional Catalana

Logotip ANC
Logotip ANC

        5é aniversari de l’ANC (2012-2017)

Hi ha tres possibilitats d’associar-se a l’Assemblea Nacional Catalana: membre de ple dret, col·laborador o  simpatitzant.

Membres col·laboradors

Persones properes a l'assemblea
  • Les persones físiques col·laboradores són aquelles que se senten compromeses amb les finalitats de l’Associació, i volen treballar activament en les accions i activitats que aquesta promogui, tot i optar -per les raons que siguin- per no causar alta com a membres de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.
  • Preneu el botó per a més informació i per a associar-vos com a col·laboradors, si ho desitgeu.

Simpatitzants

No té cap cost
  • Les persones físiques simpatitzants són aquelles que tenen interès en les seves finalitats i volen rebre informació de les activitats de l’Associació, tot i optar per no causar alta com a membres de ple dret o com a col·laboradors de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.
  • Preneu el botó per a més informació i per a associar-vos com a simpatitzants, si ho desitgeu.